AstroNord

Hvad kan astrologi fortælle dig

Danmarks bedste personlige fødselshoroskop, årshoroskop, parhoroskop

 
 

Om astrologi

 
 
Astrologien er en af de ældste og mest udbredte af alle menneskelige aktiviteter, og former heraf har været uløseligt forbundne med enhver af fortidens højt udviklede civilisationer.

Kaldæerne i det nuværende Irak menes at være de første, der udviklede en astrologisk tanke om, at Solen og planeterne indvirker på alt i naturens gang, og ikke mindst på menneskene. Det ældste kendte værk om stjernerne stammer fra kong Sargon d.1, ca. 3800 år f.Kr, og heri er den astrologiske viden så fremtrædende, at man allerede på daværende tidspunkt må have studeret den gennem adskillige århundrede.

Grundlaget for astrologien er den, at universets opbygning og bevægelse ikke er tilfældig, men derimod en manifestation af guddommelig vilje. Hele universet udgør en helhed, hvori alle enkeltdele indvirker på hinanden, og derfor har også makrokosmos (stjerner og planeter) en stor indflydelse på mikrokosmos (mennesket).

Vor sol er som bekendt omgivet af ni planeter. Det er interessant, at man kunne beregne eksistensen af både Pluto og Neptun, før de rent faktisk blev opdaget. Desuden findes der på himmelhvælvingen tolv stjernebilleder, der har betydning for astrologien. Disse kaldes zodiak og udgør de tolv stjernetegn